Tips tối ưu báo giá RFQ trên Alibaba.com

Hiệu suất người dùng trong RFQ được đánh giá dưới dạng điểm số. Điểm số càng cao có nghĩa hiệu suất hoạt động càng cao. Các yếu tố được sử dụng để đánh giá hiệu suất công ty bao gồm: số ngày đăng nhập, số RFQ đã báo, thời gian phản hồi báo giá trung bình, tỷ lệ phản...
Call Now Button